Teknologi

h1

Teknologi

Våra system drivs med biogas. Biogas omvandlas till vätgas för att i sin tur ger värme och el. För energiförsörjning samarbetar vi med vätgasbolaget Metacon. Metacons produkt H2PS-5 är ett ett s.k. CHP-system (kombinerad värme och el-kraft) som omvandlar (t.ex.) biogas till vätgas för kontinuerlig produktion av elektricitet och värme, oberoende av elnätet. Systemet kommer användas för drift av våra anläggningar för minskat Co2 utsläpp.


Läs pressmeddelande

 

Xoma kommer vara först i världen med den här energilösningen för landbaserad odling. Då vi tror att våra system kommer kunna bli ett perfekt komplement för jordbrukaren som många gånger har tillgång till biogas. Vårt foder är baserat på filtrerande marina djur och vegetabilier. Detta motverkar övergödning samtidigt som vår foderproduktion gynnar mångfald i haven.

 

Xoma bygger en fullskalig produktionsmodul (H1) i en 20 fots iso container. Enheten kommer ha en kapacitet att producera 450 kg jätteräkor och minst 1000 kg alg årligen. Vi räknar med att under första halvåret 2022 driftsätta vår första produktionsmodul. Parallellt har bolaget haft en separat algodling i drift för odling av makroalger (Ulva lactuca). Även andra arter av alger har testats för möjliga framtida odlingsalternativ. Syftet med H1 är att presentera vår teknik för investerare på branschmässor och aktiedagar. Tekniken ligger helt rätt i tiden för hållbar matproduktion med förnybar energi.


Dagens odlingsmetoder för tropiska jätteräkor medför förödande miljöeffekter, något som helt enkelt inte är hållbart. Många väljer att avstå från jätteräkor på grund av negativa effekter på miljön.

"Normalt sett går det åt 10 kilo ätbar fisk för att få fram 1 kg räkor. En ordning vi inte kan ha!"

       

          Kunkurrensfördelar

     » Minskar behovet av energi radikalt.
     » Vattenförbrukning reducerad med upp till 99%.
     » Inga miljötillstånd för utsläpp av vatten behövs.
     » Anläggningar behöver inte ligga vid ett hav.
     » Ytterligare en produkt att sälja (alg).

Produktionsmodul under uppbyggnad.
Produktionsmodul under uppbyggnad.

Mega trender

Klimat: 

Energisystemen måste ställas om och utsläppen måste minska radikalt. Kommande omställning från fossila bränslen till förnybara bränslen är något som måste ske för att kunna klara Parisavtalets mål om nollutsläpp av växthusgaser 2050 samt lindra uppvärmningen av vår planet. En tydlig trend håller på att utvecklas till en megatrend där Xoma ligger helt i linje med utvecklingen med drift av sina anläggningar med världsunik energilösning från Metacon.

 

Hållbarhet: 

Matproduktionen står inför stora utmaningar då haven blir allt mer utfiskade och jordens befolkning ökar stadigt. Dagens produktion av jätteräkor är helt enkelt inte hållbar då den bidrar till enorm miljöpåverkan som skövlad mangroveskog och obrukbar mark i fattiga delar av världen. Ska vi med gott samvete kunna äta dessa jätteräkor kommer det krävas en omställning till närodlad produktion utan katastrofala miljöeffekter. Det kommer med stor sannolikt heller inte längre fram vara rimligt att fin ätbar fisk mals ner till pellets för att ta fram en annan mer exklusiv marin produkt. Här ligger vi i absoluta framkanten med fodret vi använder som istället är baserat på filtrerande djur och vegetabilier.

 

Hälsa: 

Vår jätteräka kommer vara den enda ekologiska och närproducerade jätteräka på marknaden som matats med ett foder som inte är baserat på andra ätbara fiskar. Avfall från jätteräkan blir i sin tur mat för våra alger. Algerna renar vattnet vilket ger jätteräkan en optimal miljö att växa i. Superalger nämns av många som framtidens supermat med en rad utvecklingsmöjligheter. Sverige är redan idag en storkonsument av alger, på matsidan finns en marknad som importerar alger för flera miljarder. Den mesta importen kommer från Korea, Japan och norra Kina. Algerna är dock dyra eftersom efterfrågan är större än tillgången i världen. Våra alger kommer vara av högsta kvalité då de produceras i rent vatten utan tillsatser eller antibiotika.

Scroll to Top