Vår teknologi

Vårt världsunika CLAS (Closed Loop Aquaculture System), använder alger som näringssänka istället för vattenbyte. CLAS är dessutom helt skalbart och har korta byggtider.

Detta ger oss en mängd fördelar gentemot konkurrenter:

 • Inga miljötillstånd för utsläpp av vatten behövs.
 • Vattenförbrukningen reducerad med upp till 99% (endast avdunstning).
 • Energibehovet minskar radikalt.
 • Anläggningar behöver inte ligga vid ett hav.
 • Ytterligare en produkt att sälja - Alg.
Samarbete
 • I September 2021 slöt Xoma ett strategiskt viktigt samarbete med vätgasbolaget Metacon. Metacons produkt H2PS-5 är ett s.k. CHP-system (kombinerad värme och elkraft) som omvandlar biogas till vätgas för kontinuerlig produktion av elektricitet och värme, oberoende av elnätet. H2PS-5 kommer användas för drift av våra anläggningar för minskat CO2-utsläpp, då vi tror att våra system kommer kunna bli ett perfekt komplement för jordbrukaren som många gånger har tillgång till biogas.
  Xoma kommer vara först i världen med den här energilösnigen för landbaserad odling!
  Xoma och Metacon kommer tillsammans medverka på mässor och aktiedagar för att visa på hur våra tekniker fungerar tillsammans för att öka intresset hos kunder och partners.
 • Xoma har redan nu, innan vår första produktionsmodul är färdigställd, fått förfrågningar på färdiga system från flertalet länder.
  Vi har påbörjat en mer ingående diskussion om bolagets produkter och teknologi med en potentiell kund i Spanien.
 • Vi har även en pågående dialog om samarbete med ett av Nordens största fisk- och skaldjursföretag.
Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon: "Xoma har en spännande lösning för hållbar marin odling under utveckling. I kombination med Metacons teknologi inom CHP-området kan vi förena två spetsteknologier till en komplett applikation med potential att förändra området i grunden mot hållbara cirkulära kretslopp i marina produktionsmiljöer".
Våra produkter

Nyheter
Cision PM 11 oktober 2023
Xoma skjuter upp börsnotering

Xoma kommer inte noteras i dagsläget pga rådande börsklimat. Det är vår bedömning att marknadsplatsen är öppna för en notering av Xoma längre fram när marknadsläget ändrat sig till det bättre. Fram tills dess kommer Xoma arbeta med att uppnå ytterligare milstolpar och skapa mer värde i bolaget för dess aktieägare. Bolaget har en kassa som vi bedömer räcka fram till andra halvan av 2025.

Om Xoma
Xoma AB är ett Foodtechbolag som utvecklat en världsunik teknologi för odling av hållbara, ekologiska och närproducerade jätteräkor och alger.

Kontakt
Dennis Pedersén, VD
E-post: [email protected]
www.xoma.se

 

Läs PM på Cision här

Cision PM 19 september 2023
Xoma AB (publ) ansöker om patent för automatiserad lösning för separation av mikroalger och vatten

Xoma har i dag lämnat in ansökan om patent till Patent- och Registreringsverket för en automatiserad lösning för separation av mikroalger och vatten.

Mikroalger har en enastående förmåga att uppta närsalter ur vatten, vilket gör dem ideala för att rena odlingsvatten från marina arter såsom fisk och räkor. Problemet är att många mikroalger växer fritt i vattenkolumnen och är väldigt små, vilket gör det komplicerat att separera alger och vatten.

Xomas uppfinning löser problemet genom att automatiskt separera vatten och alger. Den möjliggör även återvinning av vattnet.

 

Om Xoma

Xoma AB är ett Foodtechbolag som utvecklat en världsunik teknologi för odling av hållbara, ekologiska och närproducerade jätteräkor och alger.

 

Kontakt

Dennis Pedersén, Investor Relations

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 707 555 207

www.xoma.se

 

Läs PM på Cision här

Roadmap
2023
 • IPO och börsnotering
 • CLAS demomodul sätts i drift för odling av jätteräkor och alger
 • CLAS patentansökan inlämnad
 • EU-bidragsansökan inlämnad
 • Avtal sluts med ett av Nordens största fisk- och skaldjursföretag (dialog pågår)
2024
 • Byggnation av Xomas referensanläggning
 • Lansering av produktserie inom algbaserade kosttillskott
 • Självförsörjande med egna räklarver
 • Avtal med större livsmedelsbolag om samarbete kring kosttillskott
 • Målsättning att sälja minst 6 CLAS-moduler
2025
 • Uppskalning av Xomas referensanläggning klar, årlig anläggningskapacitet:
  » 18 ton räkor
  » 180 ton alger
 • Internationell expansion inom geografiskt viktiga områden
 • Målsättning att sälja minst 15 CLAS-moduler
 • Kassaflödespositiva
Marknad
De senaste 30 åren har akvakultur varit den snabbast växande sektorn inom matindustrin, med en årlig genomsnittlig ökning på drygt 9%. Den globala akvakulturproduktionen fördubblades mellan år 2000-2021 och förväntas fördubblas igen fram till 2050. Efterfrågan på ekologiska jätteräkor som inte bidrar till miljöförstöring är större än vad marknaden idag kan tillhandahålla, därav räknar vi med att vår tillväxt kommer vara starkare än genomsnittet för sektorn.

Alger nämns av många som framtidens supermat med en rad utvecklingsmöjligheter. Sverige är redan idag en storkonsument av alger, på matsidan finns en marknad som importerar alger för flera miljarder. Det mesta importeras från Korea, Japan och norra Kina. Algpriset är högt eftersom efterfrågan är större än tillgången i världen.

Att våra anläggningar drivs med förnybar energi ökar möjligheterna för att ta marknadsandelar avsevärt då vi ligger i linje med kommande klimatsatsningar. Vi ser en tydlig global trend i övergången från fossila bränslen till förmån för biobränslen. Satsningarna på landbaserad cirkulär odling är på kraftig frammarsch då haven töms på fisk samt att människor i större utsträckning väljer att äta närodlad ekologisk mat.

Närmaste börsnoterade konkurrenten vi hittar inom segmentet är Agtira, med en värdering om cirka 6 gånger högre än Xoma. Agtira använder sig av ett cirkulärt sötvattensystem som producerar regnbågslax i kombination med tomater och kryddor. Agtira har dock kommit längre i kommersialiseringen av sitt system. Vårt CLAS-system är världsunikt och möjliggör landbaserad odling i saltvatten, vilket resulterar i mer marginalstarka premiumprodukter. Ett annat exempel på bolag inom segmentet är Nederländska hydroponibolaget Infarm som nyligen tog nyligen in 200 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda till en värdering av 1 miljard dollar.
Megatrender
Klimat
Energisystemen måste ställas om och utsläppen måste minska radikalt. Kommande omställning från fossila bränslen till förnybara bränslen är något som måste ske för att kunna klara Parisavtalets mål om nollutsläpp av växthusgaser 2050 samt lindra uppvärmningen av vår planet. En tydlig trend håller på att utvecklas där Xoma ligger helt i linje med utvecklingen med drift av våra anläggningar med världsunik energilösning från Metacon.​

Hållbarhet
Matproduktionen står inför stora utmaningar då haven blir allt mer utfiskade och jordens befolkning ökar stadigt. Dagens produktion av jätteräkor är helt enkelt inte hållbar då den bidrar till enorm miljöpåverkan som skövlad mangroveskog och obrukbar mark i fattiga delar av världen. Ska vi med gott samvete kunna äta dessa jätteräkor kommer det krävas en omställning till närodlad produktion utan katastrofala miljöeffekter. Det är inte heller rimligt att fin, ätbar fisk mals ner och används som mat till andra marina arter som t.ex. jätteräkor, och att det går åt 10kg ätbar fisk för att få fram 1kg jätteräkor. Här ligger vi i absoluta framkanten med vårt exklusiva foder som istället är baserat på filtrerande djur och vegetabilier.​

Hälsa
Vår jätteräka kommer vara den enda ekologiska och närproducerade jätteräkan på marknaden, som dessutom matats med ett foder som inte är baserat på ätbar fisk. Avfall från jätteräkan blir i sin tur mat för våra alger. Algerna renar vattnet vilket ger jätteräkan en optimal miljö att växa i. Alger har en rad fettsyror och aminosyror som är sällsynta i vegetarisk kost, därför är just alg ett utmärkt komplement till annan vegetarisk kost. Alger innehåller mängder av mineraler, vitaminer, antioxidanter, och inte minst Omega-3. Våra alger är av högsta kvalité då de produceras i rent vatten utan tillsatser eller antibiotika.
Vårt team
Dennis Pedersen
CEO, styrelseledamot och grundare
Med över 10 års erfarenhet från dagligvaruhandeln och ekologiska livsmedel. Bred kunskap om aktiemarknaden överlag och investeringar i börsnoterade bolag.
Peter Hermansson
Styrelseordförande och rådgivare
Styrelseordförande Västtrafik samt regionrådsersättare (M) på Västra Götalandsregionen.
Kim Capretti
Styrelseledamot och rådgivare
Avdelningschef på Embriq AB. Erfarenhet inom IT och teknik.
Angela Cederquist
Styrelseledamot
Utbildad projektledare inom möten och event. Även utbildad kostrådgivare.
William Siljevik
Styrelseledamot
Studerar företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar även på Collector Bank AB.