Vår teknologi

Vårt världsunika CLAS (Closed Loop Aquaculture System), använder alger som näringssänka istället för vattenbyte. CLAS är dessutom helt skalbart och har korta byggtider.

Detta ger oss en mängd fördelar gentemot konkurrenter:

 • Inga miljötillstånd för utsläpp av vatten behövs.
 • Vattenförbrukningen reducerad med upp till 99% (endast avdunstning).
 • Energibehovet minskar radikalt.
 • Anläggningar behöver inte ligga vid ett hav.
 • Ytterligare en produkt att sälja - Alg.
Nyheter
Xoma
Till aktieägare nya som gamla
Hej
 
Jag vill ta tillfället i akt att introducera mig själv som den nya verkställande direktören för Xoma. Med en bakgrund som civilekonom med inriktning på entreprenörskap och en uppväxt i lantbruket, är jag entusiastisk över att leda vårt företag in i en ny fas av tillväxt och innovation.
 
Min karriär började i ett företag som specialiserade sig på tillverkning av transportabla värmecentraler, där jag var delaktig i produktionen av 40 enheter med en omsättning från 0 till 50 miljoner. Denna erfarenhet har gett mig en solid grund i att driva tekniska projekt från koncept till kommersialisering. Efter detta ledde jag börsbolaget EcoRub i 2 år som VD, under vilken period vi lyckades öka vår omsättning från 2 till 11 miljoner kronor.
 
Jag har följt Xoma med stort intresse under de senaste tre åren och är imponerad av både företagets potential och dess produktutbud. Det känns både spännande och hedrande att få möjligheten att som VD leda Xoma mot en framtid på börsen.
 
Vår affärsmodell bygger på att skapa synergi mellan den gröna och blå näringen, vilket inte bara är en smart affärsstrategi, men också en känslomässig koppling till min barndoms erfarenheter inom svenskt lantbruk. Genom innovativa lösningar strävar vi efter att öka lönsamheten för svenska bönder och bredda deras affärsområden.
 
Efter min första vecka som VD vill jag framföra ett stort tack till er, våra aktieägare. Ert engagemang är avgörande för vårt bolag. Vi står inför spännande tider med många nyheter på gång. Jag uppmanar er att hålla ögonen öppna för kommande meddelanden och erbjudanden som kommer att vara till fördel för er som aktieägare.
 
Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar. Jag ser fram emot att tillsammans med er bygga en stark och lönsam framtid för Xoma.

Mvh

Isac Andersson

VD

Xoma AB

070-547330

[email protected]

 

 

Xoma
Xoma Aquaculture AB utser Isac Andersson till ny VD

Göteborg, Sverige – Styrelsen för Xoma Aquaculture AB (publ) ("Xoma" eller "Bolaget") är glada att meddela att Isac Andersson har utsetts till Bolagets nya verkställande direktör. Isac, som officiellt tillträder sin nya roll den 15 maj 2024, är känd för sin djupa kunskap och passion för kundrelationer, teknik och försäljning.

Med en gedigen bakgrund som entreprenör och erfarenhet från ledande roller inom försäljning av industriella produkter, har Isac även varit VD för börsbolaget EcoRub AB, där han framgångsrikt omvandlade bolaget från att vara utvecklingsorienterat till att erbjuda kommersiellt gångbara produkter.

Isac är också grundaren av Miwa AB, ett företag han ledde från starten till en omsättning på över 50 miljoner inom bara några år. Han har sin utbildning i civilekonomi från Umeå universitet.

Dennis Pedersen, som har tjänat som VD för Xoma, kommer att fortsätta i sin roll fram till Isacs tillträde. Efter detta kommer Dennis att återigen ta rollen som IRO "Vi tackar för Dennis för det jobb han gjort som VD." säger Peter Hermansson, styrelseordförande för Xoma.

Med Isacs ledarskap ser Xoma Aquaculture AB fram emot att fortsätta sin tillväxt och utveckling inom branschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Isac Andersson, CEO
070-547 33 01
[email protected]
Www.xoma.se

Peter Hermansson, Styrelseordförande

072-727 30 71

The X Way
2024
 • IPO och börsnotering
 • EU-bidragsansökan
 • 3 x LOI för system
 • 3 x LOI för alger
 • Färdigställande av CLAS demofabrik
2025
 • CLAS Demofabrik i drift
 • CLAS Patentskydd
 • Försäljning av 4< fabriker
 • R&D algbaserat kosttillskott
 • R&D algbaserade livsmedel
 • Avtal med livsmedelsbolag
2026
 • Internationell expansion
 • Försäljning av 6< fabriker
 • Xoma produktionsanläggning klar
 • Uppskalning av produktionsanläggning
 • R&D för ökad produktion per anläggning
Marknad
De senaste 30 åren har akvakultur varit den snabbast växande sektorn inom matindustrin, med en årlig genomsnittlig ökning på drygt 9%. Den globala akvakulturproduktionen fördubblades mellan år 2000-2021 och förväntas fördubblas igen fram till 2050. Efterfrågan på ekologiska jätteräkor som inte bidrar till miljöförstöring är större än vad marknaden idag kan tillhandahålla, därav räknar vi med att vår tillväxt kommer vara starkare än genomsnittet för sektorn.

Alger nämns av många som framtidens supermat med en rad utvecklingsmöjligheter. Sverige är redan idag en storkonsument av alger, på matsidan finns en marknad som importerar alger för flera miljarder. Det mesta importeras från Korea, Japan och norra Kina. Algpriset är högt eftersom efterfrågan är större än tillgången i världen.

Att våra anläggningar drivs med förnybar energi ökar möjligheterna för att ta marknadsandelar avsevärt då vi ligger i linje med kommande klimatsatsningar. Vi ser en tydlig global trend i övergången från fossila bränslen till förmån för biobränslen. Satsningarna på landbaserad cirkulär odling är på kraftig frammarsch då haven töms på fisk samt att människor i större utsträckning väljer att äta närodlad ekologisk mat.

Närmaste börsnoterade konkurrenten vi hittar inom segmentet är Agtira, med en värdering om cirka 6 gånger högre än Xoma. Agtira använder sig av ett cirkulärt sötvattensystem som producerar regnbågslax i kombination med tomater och kryddor. Agtira har dock kommit längre i kommersialiseringen av sitt system. Vårt CLAS-system är världsunikt och möjliggör landbaserad odling i saltvatten, vilket resulterar i mer marginalstarka premiumprodukter. Ett annat exempel på bolag inom segmentet är Nederländska hydroponibolaget Infarm som nyligen tog nyligen in 200 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda till en värdering av 1 miljard dollar.
Megatrender
Klimat
Energisystemen måste ställas om och utsläppen måste minska radikalt. Kommande omställning från fossila bränslen till förnybara bränslen är något som måste ske för att kunna klara Parisavtalets mål om nollutsläpp av växthusgaser 2050 samt lindra uppvärmningen av vår planet. En tydlig trend håller på att utvecklas där Xoma ligger helt i linje med utvecklingen med drift av våra anläggningar med världsunik energilösning från Metacon.​

Hållbarhet
Matproduktionen står inför stora utmaningar då haven blir allt mer utfiskade och jordens befolkning ökar stadigt. Dagens produktion av jätteräkor är helt enkelt inte hållbar då den bidrar till enorm miljöpåverkan som skövlad mangroveskog och obrukbar mark i fattiga delar av världen. Ska vi med gott samvete kunna äta dessa jätteräkor kommer det krävas en omställning till närodlad produktion utan katastrofala miljöeffekter. Det är inte heller rimligt att fin, ätbar fisk mals ner och används som mat till andra marina arter som t.ex. jätteräkor, och att det går åt 10kg ätbar fisk för att få fram 1kg jätteräkor. Här ligger vi i absoluta framkanten med vårt exklusiva foder som istället är baserat på filtrerande djur och vegetabilier.​

Hälsa
Vår jätteräka kommer vara den enda ekologiska och närproducerade jätteräkan på marknaden, som dessutom matats med ett foder som inte är baserat på ätbar fisk. Avfall från jätteräkan blir i sin tur mat för våra alger. Algerna renar vattnet vilket ger jätteräkan en optimal miljö att växa i. Alger har en rad fettsyror och aminosyror som är sällsynta i vegetarisk kost, därför är just alg ett utmärkt komplement till annan vegetarisk kost. Alger innehåller mängder av mineraler, vitaminer, antioxidanter, och inte minst Omega-3. Våra alger är av högsta kvalité då de produceras i rent vatten utan tillsatser eller antibiotika.
Vårt team
Dennis Pedersen
Styrelseledamot och grundare
Med över 10 års erfarenhet från dagligvaruhandeln och ekologiska livsmedel. Bred kunskap om aktiemarknaden överlag och investeringar i börsnoterade bolag.
Peter Hermansson
Styrelseordförande och rådgivare
Styrelseordförande Västtrafik samt regionrådsersättare (M) på Västra Götalandsregionen.
Kim Capretti
Styrelseledamot och rådgivare
Avdelningschef på Embriq AB. Erfarenhet inom IT och teknik.
Angela Cederquist
Styrelseledamot
Utbildad projektledare inom möten och event. Även utbildad kostrådgivare.
William Siljevik
Styrelseledamot
Studerar företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar även på Collector Bank AB.