Xoma är ett Greentech-bolag som utvecklat en teknik för landbaserad odling av tropiska jätteräkor och alger. Systemet drivs med förnyelsebar energi för minskat Co2 utsläpp.

Xoma är ett Göteborgsbolag som grundades 2016 med målet att utveckla ett helt slutet system för odling av marina produkter (CLAS-system). Det traditionella RAS-systemet som används världen över för odling av marina djur kräver ett vattenbyte på 3-10% /dygn beroende på belastning. Våra mål har varit att eliminera behovet av vattenbyten som är brukligt i ett ras-system.

Detta ger oss en rad fördelar gentemot konkurrenter.
» Minskar behovet av energi radikalt.
» Vattenförbrukning reducerad med upp till 99%.
» Inga miljötillstånd för utsläpp av vatten behövs.
» Anläggningar behöver inte ligga vid ett hav.
» Ytterligare en produkt att sälja (alg).

h1
NYHETER

Dennis Pedersen- VD har ordet:

Xoma har ett helhetstänk ända från drift av anläggningar till färdig produkt. Vår teknik kan användas på olika platser i världen och är extremt skalbar. Vi ligger i framkant för den omställning som nu sker inom global matproduktion och övergången till förnybar energi. Marknaden håller på att förändras där företag utan hållbarhetsplaner och med extrem klimatpåverkan riskerar att hamna på efterkälken. Här ser vi stora möjligheter att vara en del av lösningen på de stora utmaningar världen står inför.

 

Citat från Greta Thunberg
"Ni har alla framtidens generationers ögon på er. Och om ni väljer att svika oss har jag bara en sak att säga – vi kommer aldrig att förlåta er"

Greta Thunberg
UN Climate Summit, New York, USA 23 September 2019. 

Ekologiska och närproducerade jätteräkor i vår unika anläggning

Scroll to Top