Xoma är ett Greentech-bolag som utvecklat en teknik för landbaserad odling av tropiska jätteräkor och alger. Systemet drivs med förnyelsebar energi för minskat Co2 utsläpp.

Xoma är ett Göteborgsbolag som grundades 2016 med målet att utveckla ett helt slutet system för odling av marina produkter (CLAS-system). Det traditionella RAS-systemet som används världen över för odling av marina djur kräver ett vattenbyte på 3-10% /dygn beroende på belastning. Våra mål har varit att eliminera behovet av vattenbyten som är brukligt i ett ras-system.

Detta ger oss en rad fördelar gentemot konkurrenter.
» Minskar behovet av energi radikalt.
» Vattenförbrukning reducerad med upp till 99%.
» Inga miljötillstånd för utsläpp av vatten behövs.
» Anläggningar behöver inte ligga vid ett hav.
» Ytterligare en produkt att sälja (alg).

h1
Scroll to Top