PRESS

Avanza - 9 september 2021 (Swedish)

Metacon startar demoprogram

Metacon AB meddelar idag att man startar ett demo-program för introduktion av företagets produkt H\2\PS-5. Den första kunden inom ramen för programmet kommer att vara Xoma AB. Programmet innebär att ett antal utvalda kunder får möjlighet att köpa produkten till reducerat pris mot aktivt deltagande i Metacons fortsatta marknadsförings- och teknikuppföljningsarbete. Det Göteborgsbaserade företa­get Xoma AB har ingått avtal med Metacon om köp H\2\PS-5 till sin verksamhet inom hållbar odling av marina pro­dukter. Leverans kommer att ske efter godkänd CE-märkning.

Hela artiklen

Avanza - 9 september 2021 (English)

Metacon starts demo program

Metacon AB today announces that it is starting a demo program for the introduction of the company's product H2PS-5. The first customer within the framework of the program will be Xoma AB. The program gives a number of selected customers the opportunity to purchase the product at a reduced price against active participation in Metacon's continued marketing and technology follow-up work. The Gothenburg-based company Xoma AB has entered into an agreement with Metacon to purchase H2PS-5 for its operations within sustainable cultivation of marine products. Delivery will take place after approved CE marking.

Full article

PM - 8 april 2021

Xomas crowdfundingkampanj kraftigt övertecknad.

Kampanjen tecknades till 392% och tillför Xoma ca 3,6 MSEK efter emissionskostnader.

Intresset har varit stort och resulterat i 315 nya aktieägare.

Bolagets vd Dennis Pedersén är positiv till utfallet och uttrycker att det kapital som Xoma erhållits kommer att vara en bra injektion för att nå uppsatta mål och driva bolaget framåt.

Xoma är ett miljöteknikbolag inom klimat, hälsa och hållbarhet. Bolaget har utvecklat en unik teknik för landbaserad odling av jätteräkor och alger utan negativ miljöpåverkan.

Länk till Founded By Me

Investerarbrevet.se - 16 februari 2021

Världsunik teknik för hållbar odling av jätteräkor – Xoma genomför pre- IPO

Greentech-bolaget Xoma har tagit fram en miljövänlig odlingsteknik som drivs på biogas. Den skalbara tekniken gör dem till först i världen att på ett extremt hållbart sätt kunna odla jätteräkor och alger. Bolaget sammanför med detta samtliga av de tre megatrenderna koldioxidutsläpp, hållbarhet och hälsa. Dessutom har ett samarbete med börsnoterade Metacon redan påbörjats. Nu genomför Xoma en kapitalanskaffning via FundedByMe inför en notering nästa år. 

Läs hela artikeln investerarbrevet.se

Scroll to Top