INVESTOR

Marknad

De senaste 30 åren har akvakultur varit den snabbaste växande sektorn inom matindustrin med en årlig genomsnittlig ökning på drygt nio procent. Den globala akvakulturproduktionen fördubblades mellan år 2000-2021 och förväntas fördubblas igen fram till 2050. Efterfrågan på ekologiska jätteräkor som inte bidrar till miljöförstöring är större än vad marknaden idag kan tillhandahålla, därav räknar vi med att vår tillväxt kommer vara starkare än genomsnittet för sektorn.

 

Att bolagets anläggningar drivs med förnybar energi ökar möjligheterna för att ta marknadsandelar avsevärt då vi ligger i linje med kommande klimatsatsningar. Vi ser en tydlig global trend i övergången från fossila bränslen tillförmån för biobränslen. Satsningarna på landbaserad cirkulär odling är på kraftig frammarsch då haven töms på fisk samt människor i större utsträckning väljer att äta närodlad ekologisk mat.

 

Närmaste konkurrent inom segmentet vi hittar är börsnoterade Agitra med en värdering om cirka 10 gånger högre än Xoma. Agitra använder sig av ett cirkulärt sötvattenssystem som producerar regnbågslax i kombination med tomater och kryddor. Agitra har dock kommit längre i kommersialiseringen av sitt system. Vårt CLAS-system är världsunikt och möjliggör landbaserad odling i saltvatten, vilket resulterar i mer marginalstarka premiumprodukter. Ett annat exempel på bolag inom segmentet är Nederländska hydroponibolaget Infarm som nyligen tog nyligen in 200 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda till en värdering av 1 miljard dollar.

Scroll to Top