INVESTOR

Marknad

De senaste 30 åren har akvakultur varit den snabbaste växande sektorn inom matindustrin med en årlig genomsnittlig ökning på drygt nio procent. Den globala akvakulturproduktionen fördubblades mellan år 2000-2021 och förväntas fördubblas igen fram till 2050. Efterfrågan på ekologiska jätteräkor som inte bidrar till miljöförstöring är större än vad marknaden idag kan tillhandahålla, därav räknar vi med att vår tillväxt kommer vara starkare än genomsnittet för sektorn.

Att bolagets anläggningar drivs med förnybar energi ökar möjligheterna för att ta marknadsandelar avsevärt då vi ligger i linje med kommande klimatsatsningar. Vi ser en tydlig global trend i övergången från fossila bränslen tillförmån för biobränslen.

Scroll to Top