OM OSS

Logo 8bit

Xoma är ett Göteborgsbolag som grundades 2016 med målet att utveckla ett helt slutet system för odling av marina produkter (CLAS-system). Det traditionella RAS-systemet som används världen över för odling av marina djur kräver ett vattenbyte på 3-10% /dygn beroende på belastning. Våra mål har varit att eliminera behovet av vattenbyten som är brukligt i ett ras-system.

Ledning/ Styrelse


VD Dennis Pedersen

Vårt kretslopp

Kretslopp

Målsättningar

2021

 • Kapitalanskaffning tillsammans med Fundedbyme.
 • Avtal sluts med Metacon om framtagning av specialanpassad vätgasanläggning för våra specifika behov.
 • Xoma inleder byggnationen av sin produktionsmodul. Produktionsmodulen beräknas vara klar och sätts i drift för produktion av jätteräkor och mikroalger.
 • Mediauppmärksamhet förväntas i olika kanaler om vår innovativa teknik.
 • Avtal sluts med strategiska kunder och restauranger för att ta del av våra framtagna premiumprodukter.

2022

 • IPO och börsnotering Spotlight Stock Market.
 • Byggnation av Xomas referensanläggning påbörjas
 • Avtal med olika aktörer, framförallt i Sverige, för försäljning av bolagets moduler.
 • Avtal med större livsmedelsbolag om samarbete kring mikroalger.2023
 • Bolaget påbörjar internationell expansion inom geografiskt viktiga områden.
 • Målsättningen att sälja minst 10 anläggningar.
 • Kassaflödespositiva

"Vår målsättning är att minst sälja 10 stycken anläggningar under 2023"

Scroll to Top