OM OSS

Logo 8bit

Xoma är ett Göteborgsbolag som grundades 2016 med målet att utveckla ett helt slutet system för odling av marina produkter (CLAS-system). Det traditionella RAS-systemet som används världen över för odling av marina djur kräver ett vattenbyte på 3-10% /dygn beroende på belastning. Våra mål har varit att eliminera behovet av vattenbyten som är brukligt i ett ras-system.

Ledning/ Styrelse


VD Dennis Pedersen

Vår Vision

Xoma genomför nu en första kapitalanskaffning för att ta fram en fullskalig produktionsmodul för odling av marina premiumprodukter. Första produktionsmodulen (H1) kommer byggas i en 20 fots iso container. Enheten kommer ha en kapacitet att producera 450 kg jätteräkor årligen. Syftet med H1 är att presentera vår teknik på branschmässor, aktiedagar och till andra beslutsfattare.

Bolaget ser även stora möjligheter att få bidrag för sin unika teknik som ligger i linje med regeringens program för näringslivets klimatomställning, samt att stärka Sveriges export av klimatpositiva produkter och tjänster.

Bolaget avser även patentera vitala delar av tekniken.

 

Xoma avser att genomföra ytterligare en kapitalanskaffning i samband med börsnotering. I det fall ytterligare kapitalanskaffning sker är det från företag eller investerare som skulle vara värdehöjande och tillföra fördelar för Xoma och dess aktieägare.

Målsättningar

2021

 • Kapitalanskaffning tillsammans med Fundedbyme.
 • Avtal sluts med Metacon om framtagning av specialanpassad vätgasanläggning för våra specifika behov.
 • Xoma inleder byggnationen av sin produktionsmodul. Produktionsmodulen beräknas vara klar och sätts i drift för produktion av jätteräkor och mikroalger.
 • Mediauppmärksamhet förväntas i olika kanaler om vår innovativa teknik.
 • Avtal sluts med strategiska kunder och restauranger för att ta del av våra framtagna premiumprodukter.

2022

 • IPO och börsnotering Spotlight Stock Market.
 • Byggnation av Xomas referensanläggning påbörjas
 • Avtal med olika aktörer, framförallt i Sverige, för försäljning av bolagets moduler.
 • Avtal med större livsmedelsbolag om samarbete kring mikroalger.2023
 • Bolaget påbörjar internationell expansion inom geografiskt viktiga områden.
 • Målsättningen att sälja minst 10 anläggningar.
 • Kassaflödespositiva

"Vår målsättning är att minst sälja 10 stycken anläggningar under 2022"

Scroll to Top